top of page

מה זה DATA VISUALIZATION?


לצערי אין ממש מילה או ביטוי בשפה העברית ל-data visualization (אנשים מהתחום משתמשים בביטוי "ויזואליזציה"), אז נסתפק בתרגום הקרוב ביותר שיכולתי לחשוב עליו: הצגת נתונים בצורה חזותית. "נתונים" יכולים להיות אינפורמציה מכל סוג, בדרך כלל כזה שניתן לכמת בצורה כלשהי. "צורה חזותית" היא למעשה כל דרך ויזואלית או גרפית שאפשר לחשוב עליה: מפות, גרפים, דיאגרמות, תרשימי זרימה ועוד ועוד. ויזואליזציה של נתונים פופולרית במיוחד בתקשורת (עיתונים, אתרי חדשות וכו') ובעולם העסקי (דו"חות, פרזנטציות) אבל האמת היא שזאת דרך מצוינת להעביר מידע על כל תחום ובכל מסגרת.


למה כדאי לנו להשתמש ב-DATA VISUALIZATION כדי להעביר מידע?

המוח האנושי התפתח במשך הרבה שנים תחת אילוצים שונים ולכן הוא מאוד מאוד טוב בדברים מסוימים, וממש גרוע בדברים אחרים. קחו מספרי טלפון לדוגמה - אדם ממוצע זוכר כמה מספרי טלפון בודדים, רק את אלה שהוא משתמש בהם הרבה. הסיבה לכך היא שמספרים היא המצאה חדשה יחסית ולרוב אבות אבותינו לא היה שום צורך לזכור מספרים כדי לשרוד. לעומת זאת, אנחנו מסוגלים להבדיל ולאחסן בזיכרון שלנו אלפי פרצופים שונים.


אין ספק שתווי פנים של אדם הם מידע מורכב בהרבה ממספר בין 9 ספרות אבל אנחנו יצור חברתי וההישרדות של אבותינו הייתה תלויה במידה רבה בכישורים החברתיים שלהם. בניגוד גמור אלינו, מחשבים מאוד טובים עם מספרים אך עדיין מתקשים להבין מידע חזותי (למרות שהם סוגרים את הפער הזה במהירות מבהילה). לכן, הרעיון המרכזי ב-data visualization הוא לקחת מידע כמותי שמחשבים מבינים ולתרגם אותו לפורמט ויזואלי שיותר קל לנו כבני אדם להבין.


כדי להמחיש את הנקודה הזאת, המצאתי את התרחיש ההיפותטי הבא: אתם משקיעים בעלי שם המחפשים הזדמנות להיכנס לעסקי השעשועים. אתם מעוניינים להשקיע באחד מאולפני הסרטים הגדולים בשוק כרגע:

Blue INC ✦

Green LTD ✦

Red Studios ✦

Purple Entertainment ✦

Orange Productions ✦