top of page

התקנת Power BI


הורדה והתקנה של Power BI Desktop

במידה ואתם משתמשים ב-Windows 10 מומלץ להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות של מיקרוסופט. היתרון בשיטה זו היא שהאפליקציה תדאג להתעדכן עבורכם בכל פעם שיצא עדכון ל-Power BI (לפחות אחת לחודש).


משתמשי Windows 10


פתחו את חנות האפליקציות של Windows

אתרו את האייקון של חנות האפליקציות בשורת המשימות או חפשו אותו בתיבת החיפוש (כתבו Microsoft Store) ולחצו עליומצאו את האפליקציה

בצעו בחנות חיפוש ל-Power BI ומבין האפשרויות בחרו ב-Power BI Desktop.