top of page

יצירת שאילתא רקורסיבית באמצעות CTE


רקרוסיה היא חזרתיות וכשמדברים על רקורסיה בעולם התכנות, הכוונה היא לתוכנית שמזמנת את עצמה או שמכילה התייחסות לעצמה.


פונקציות ופרוצדורות ב-SQL Server יכולות לקרוא לעצמן אבל במקרים שבהם עלול להיווצר לופ אינסופי, המערכת תעצור אותנו אחרי 32 חזרות.


בפוסט הקודם ראינו מהן CTE ואיך להשתמש בהן. בפוסט הזה נראה כיצד אפשר להשתמש ב-CTE כדי לבצע שאילתה רקורסיבית.


לצורך ההדגמה נשתמש בטבלת העובדים בבסיס הנתונים HR, שנראית ככה:

מה שמעניין בטבלה הזאת הוא שהיא מכילה הפנייה לעצמה. אני אציג חלק קטן יותר מהטבלה כדי שיהיה קל יותר להבין: