top of page

פיצול קובץ אקסל עם פייתון ב-7 שורות קודבפוסט הזה נדגים כיצד ניתן לקחת קובץ אקסל המכיל טבלת נתונים, ולפצל את הנתונים בטבלה לגיליונות שונים ולארגן אותם מחדש – כל זה בשבע שורות קצרות של פייתון!

אין צורך ברקע מיוחד או ידע מעמיק בפייתון... כל מה שצריך זה את שפת פייתון מותקנת על המחשב. ואם אין לכם עדיין אתם מוזמנים לצפות במדריך התקנת פייתון שלנו כדי שתוכלו להתחיל.

נניח לצורך ההדגמה שקיבלנו קובץ עם נתונים על מדינות כגון שם המדינה, שנה, אוכלוסיה, לאיזה יבשת היא שייכת וכו'. הדרישה היא לפצל את הנתונים הללו לפי יבשות שונות זאת אומרת כל השורות ששייכות לכל יבשת יופיעו בלשונית נפרדת כך שתהיה לשונית לאסיה, אירופה, אפריקה וכן הלאה. שם הלשונית יהיה שם היבשת עצמה.

בנוסף, על הנתונים להיות מאורגנים לפי שם המדינות ובגלל שכל מדינה יכולה להפיע כמה פעמים בשנים שונות אז בתוך כל מדינה נרצה גם לארגן את השורות בצורה כרונולוגית (כרגע הנתונים מאורגנים לפי תוחלת חיים).