top of page

סטים – פעולות על קבוצות


היכולת השימושית ביותר שסטים נותנים לנו היא האפשרות לבצע בקלות השוואות בין הערכים בסט מסוים לערכים בסט אחר באמצעות סדרה של מתודות מיוחדות. לצורך הדוגמה, נניח שיש לנו זוג סטים. הראשון נקרא zugi והוא נראה ככה:

נכון, המספר 1 לא קשור לשם אבל נשאיר אותו שם לטובת ההדגמה. הסט השני נקרא e_zugi והוא נראה ככה:

כן אנחנו צריכים גם את ה-2 הזה שם. עכשיו, נניח שאנחנו רוצים לאתר במהירות את כל הערכים שמופיעים בקבוצה הראשונה (zugi) אבל לא מופיעים בקבוצה השנייה (e_zugi). המתודה difference מבצעת בדיוק את הפעולה הזאת -שימו לב שמהערכים המתקבלים אפשר ליצור רשימה או סט חדש (ע"י אתחול משתנה חדש) אבל הסטים המקוריים נשארים ללא שינוי מפני ש-difference היא פונקציה אשר מחזירה תוצאה של חישוב. לעומתה, הפונקציה difference_update מבצעת פעולה על הסט ש"קורא" לה ומשנה אותו. מסיבה זו אין לנו אפשרות להדפיס אותה מפני שמדובר בפעולה ולא בחישוב