top of page

מבני נתונים בפייתון - סטיםסטים הם סוג נוסף של מבנה נתונים בפייתון שדומה לרשימות וטאפלים אבל יש לסטים כמה תכונות ומתודות ייחודיות שהופכות אותם לאידאליים לניתוחים מסוימים על נתונים או ביצוע השוואות בין קבוצות שונות של נתונים. אבל פרה פרה, קודם כל נבין מה מאפיין סט ואיך הוא עובד.


יצירת סט

ההבדל הראשון שניתן להבחין בו בין סט לבין רשימה למשל, הוא שיטת הסימון. בהגדרת סטים אנחנו משתמשים בסוגריים "מסולסלים"- { } - או באנגלית "Curly brackets".

אבל בשונה ממה שראינו עד כה, כדי ליצור סט ריק נשתמש בפונקציה set בצורה הבאה:


הסיבה שלא נוכל פשוט להצביע לסוג סוגריים מסולסלים ריקים היא שהסינטקס הזה שמור ליצירה של אובייקט נוסף בשם מילון שאותו נפגוש בפוסט הבא. מאותה סיבה, סטים מוצגים בהדפסות בתוך שני זוגות של סוגריים.

כמובן שנוכל להשתמש בפונקציה set כדי להפוך רצפים אחרים לסטים