top of page

רשימות - ניהול ערכים


בפוסט הקודם הכרנו את הרשימה – המערך הבסיסי והנפוץ ביותר בשפת פייתון. ראינו איך ניתן לייצר אותה עם כמות ערכים מסוימת אבל בדרך כלל רשימות מתנהגות באופן דינמי ומקבלות, או מאבדות, ערכים במהלך ריצת התכנית. בפוסט הזה נתמקד בניהול הערכים ברשימה – איך להוסיף, למחוק ולשנות ערכים בתוך רשימה קיימת.

הוספת ערכים לרשימה

כאשר אנו עובדים עם רשימה קיימת, נוכל לשנות בה ערכים בכל מיקום קיים


לעומת זאת, אם ננסה להגדיר ערך במיקום שאינו קיים עדיין, נקבל שגיאה: