top of page

מילונים חלק ד' – פעולות נוספות


ברוכים הגולשים לחלק הרביעי, והאחרון (אני מבטיח), על מילונים.

בפוסט אציג כמה פעולות שכנראה יהיו שימושיות עבורכם כאשר תתחילו להתעסק עם מילונים בקוד שלכם.


מיזוג מילונים

הרעיון פשוט, יש לנו מידע מסוים במילון הזה, מידע אחר במילון ההוא – ואנחנו רוצים הכל במילון אחד. המתודה update עושה בדיוק את זה. לצורך הדוגמה אצור שני מילונים שמכילים שמות של צוותים מפורסמים (מפתח) ומספר החברים בהן (ערך)

אולי הנתונים האלה הגיעו ממקורות שונים אבל אני לא באמת זקוק לשני מילונים נפרדים. כדי לאחד אותם נקרא ל-update ממילון אחד וניתן לה כפרמטר את המילון השני.