top of page

מילונים חלק ב' – יצירה, הכנסה והצגת נתונים


בפוסט הקודם הסברתי קצת את התיאוריה שמאחורי מבנה הנתונים מסוג מילון בפייתון. בפוסט הזה אדגים כיצד לעבוד איתם ואיך אתם יכולים לאסוף ולנהל נתונים בצורה נוחה וקלה בעזרת מילון.
יצירת מילון

ממש כמו במבני הנתונים האחרים שעברנו עליהם עד עכשיו, גם מילונים אפשר לכתוב כאשר הם כבר מכילים ערכים, או לייצר אותם ריקים ולהוסיף ערכים בהמשך. כדי לייצר מילון ריק אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה dict או פשוט לציין סוגריים מסולסלים ריקים (זאת הסיבה שכדי להגדיר סט ריק אי אפשר פשוט לרשום סוגריים מסולסלים אלא להשתמש בפונקציה set)