top of page

מחרוזות


כל רצף של תו אחד או יותר בפייתון, מוגדר "מחרוזת" (string) שזה בעצם אובייקט מסוג str.

הכוונה ב"תו" היא לכל סימן שאפשר לייצר בעזרת המקלדת – מספרים, אותיות אנגליות, רווחים, סימני פיסוק וכו'. לגבי אותיות בעברית או בכל שפה אחרת מאנגלית, יש להשתמש בפורמט יוניקוד, עליו אכתוב בהמשך.
כדי ליצור מחרוזת, כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להקיף את הטקסט שאנו רושמים במרכאות כפולות (או גרשים יחידים) וכך אנו בעצם מסמנים לפייתון שברצוננו להציג את הטקסט הזה בדיוק כפי שהוא מופיע, ושאין הכוונה לשם של פקודה או משתנה כלשהו.


פונקציות VS מתודות

כדי לבצע פעולות שונות על אובייקטים בפייתון אנו יכולים להשתמש בפונקציות (functions) ומתודות (methods). ההבדל בין השתיים בא לידי ביטוי בשני אופנים עיקריים:


  • תפקוד – פונקציה היא כינוי או דרך קיצור לבלוק של קוד שיודע לבצע פעולה מסוימת (בדרך כלל חישוב פשוט יחסית). במקום לכתוב קוד מסובך בכל פעם שנרצה לבצע את הפעולה, אפ