top of page

ליטרלים ב- PYTHON


ליטרלים הם מושג בתכנות שמגיע מלשון Literally כלומר "פשוטו כמשמעו". הכוונה היא לביטויים שאנחנו כותבים כמו שהם או כמו שאנחנו מתכוונים שהמנוע של השפה יתייחס אליהם, ללא התייחסות לשמות של אובייקטים או הכוונות למידע ששמור במשתנים. זה לא משהו שנעשה לעיתים קרובות בתכניות אמיתיות, אבל זה יכול לעזור להבין כמה קונספטים בסיסיים על השפה, בייחוד אם לא כתבתם קוד בשפות אחרות בעבר.כדי לכתוב ליטרלים ולקבל את הערך שלהם לאחר עיבוד תצטרכו להשתמש בשורת הפקודה במערכת ההפעלה שלכם (CMD) או סוג אחר של Interpreter שיודע להבין פייתון. בתכנית "מסודרת" יותר נשתמש בהדפסות – את זה אכסה בפוסט הבא.

אם כך, ליטרל הוא בעצם ערך או ביטוי שיכתב בצורה מפורשת. כך למשל, אם נכתוב בשורת הפקודה את המספר 100:


נקבל בחזרה את שווי הערך הזה – 100:


אנחנו יכולים גם לרשום טקסטבגלל שמדובר בטקסט ולא בפקודה שמורה או אובייקט כלשהו, חובה להקיף את הטקסט במרכאות כפולות או גרש יחיד מכל צד. מבחינת פייתון זה לא משנה במה מהם נשתמש אך חובה לסגור את המחרוזת עם אותו סימן שאיתו פתחנו. במקרה הזה, בגלל שיש סימן של גרש במשפט, נשתמש במרכאות כפולות. אם היינו משתמשים בגרש יחיד זה היה מתפרש כאילו אנו סוגרים את המחרוזת באמצע המשפט והיינו מקבלים שגיאה. אם בכל זאת נרצה להשתמש בגרשים יחידים וגם לשתול גרשים כחלק מהטקסט נוכל לעשות זאת באמצעות לוכסן הפוך (backslash):


הלוכסן במקרה הזה משמש כסוג של תו "escape" ומנטרל את המשמעות של הגרש כתו מיוחד כדי שנוכל להשתמש בו כמו שהוא בתוך המחרוזת.

ניתן לחבר מספר מחרוזות באמצעות סימן ה-'+'


אוספים של תווים (אותיות ומספרים) נקראים בשפות מחשב "מחרוזות" (strings) ומה שעשינו כרגע נקרא "שירשור" חיבור של שתי מחרוזות למחרוזת אחת גדולה. אפשר גם לחבר ככה מספרים ובגלל שמדובר בערכים מספריים ולא טקסט, הערך שיוחזר מביטוי כזה יהיה התוצאה של חישוב חשבוני


באופן דומה אנו יכולים גם לבצע חיסור:


כפל:


חילוק (שימו לב שהתוצאה של חילוק שני מספרים תמיד תחזיר מספר עשרוני, גם אם הם מתחלקים ללא שארית):


חזקות (במקרה הזה 4 בחזקת 2):


ואפילו חישוב שארית (במקרה הזה 10 חלקי 3 שווה ל-3 עם שארית אחת ולכן זה המספר שנקבל חזרה)


פייתון מסתדרת מצויין גם עם מספרים עשרוניים


קונספט חשוב נוסף בעולם התכנות הוא ביטויים בוליאניים. הכוונה היא לביטויים שיכולים להיות נכונים או לא נכונים וחישוב שיתבצע עליהם יחזיר את הערך True במידה והביטוי שרשמנו הוא נכון והערך False יחזור בכל מקרה אחר. אתם יכולים לדמיין שאתם שואלים את פייתון שאלת נכון/לא נכון והיא צריכה לענות לכם עליה. לדוגמה, האם 10 קטן מ-9?


אפשר לשאול אותה האם ערך שווה לעצמו, מה שתמיד יהיה נכון. בפייתון אנו מציינים השוואה באמצעות כתיבה של הסימן '=' פעמיים.


אפשר גם לבדוק ככה תוצאות של חישובים


ואפשר אפילו לבדוק האם תו מסוים נמצא בתוך מחרוזת


זה עובד גם עם מחרוזות שלמות 

0 תגובות

Comments


bottom of page