top of page

מדריך T-SQL - כתיבת תנאים בעזרת הפקודה IF
הדוגמאות בפוסט הזה מתייחסות לבסיס נתונים המבוסס על הסדרה הפופולארית "משחקי הכס" שיצרתי במיוחד עבור המדריך הזה. אם אתם רוצים להוריד אותו בעצמכם או סתם להבין מה זה בכלל אתם יכולים ללחוץ כאן

הדבר השני הכי חשוב בכל שפת תכנות, אחרי משתנים, הוא תנאים. משתנים מאפשרים לנו לאחסן מידע ולבצע עליו מניפולציות. תנאים מאפשרים לנו להוסיף לוגיקה לתכניות שלנו כך שפעולות שונות יתבצעו בתגובה למצבים שונים ובכך להפוך את התכניות שלנו לדינמיות וגמישות יותר: אם מצב מסוים מתקיים, התכנית תפעל בצורה מסוימת. אם המצב אחר, נפעל אחרת.


הגדרת תנאי IF בסיסי

כדי להגדיר תנאי פשוט, עלינו להשתמש בפקודה IF. אחריה עלינו להגדיר תנאי שכאשר הוא מתממש אנו רוצים שתבוצע פעולה מסוימת (או פעולות) ולאחר מכן לכתוב את הפעולות עצמן:

בדוגמה הפשוטה הזאת הגדרנו משתנה (שורה 1) והכנסנו לתוכו ערך (שורה 4). בשלב הבא מתבצעת בדיקה האם המשתנה שווה לערך מסויים (שורה 6) ואם התנאי מתקיים – תודפס הודעה.

חשוב לשים לב שבתכנית הזאת הגדרנו מה אנו רוצים שיקרה אם התנאי מתקיים אבל לא הגדרנו מה יקרה אם התנאי לא מתקיים. לפיכך, במידה והתנאי לא מתקיים (