top of page

מבני נתונים בפייתון - טאפלים


טאפלים (TUPLES)

אחרי שהכרנו רשימות, מבנה הנתונים הבא שכדאי להכיר הוא טאפל (Tuple).
טאפלים מאוד דומים לרשימות אבל עובדים טיפה שונה. ההבדל הראשון והברור ביותר הוא שיטת הסימון – בעוד שרשימות יסומנו באמצעות סוגריים מרובעים – [ ], טאפלים נסמל בעזרת סוגריים עגולים – ( ).


כדי ליצור טאפל ריק נוכל להגדיר משתנה ולאתחל אותו בעזרת זוג סוגריים, באופן זהה לרשימה, רק שבמקרה הזה נשתמש בסוגריים עגולים


על מנת לשלוף ערכים ספציפיים מתוך טאפל, נוכל להשתמש ב-slicers שעובדים גם במקרה הזה באותו האופן


ההבדל המהותי השני בין טאפלים לרשימות, הוא שבעוד שברשימות נוכל להחליף כל ערך קיים בערך אחר, בטאפלים זה לא אפשרי. טאפלים נחשבים לאובייקט "immutable" וממש כמו מחרוזות, לא ניתן לשנות בתוכם ערכים לאחר שנוצרו.


מעבר לכך, ההתנהגות של טיפוס הנתונים והפעולות שאפשר לעשות איתם זהות לשל רשימה. ניתן לשרשר טאפלים שונים או להכפיל אותם במספר מסוים כדי ליצור טאפלים ארוכים יותר


אנחנו יכולים לעשות בדיקות שונות על טאפלים בעזרת מתודות שונות כמו index ו- count או לבדוק אם ערך מסוים נמצא בטאפל באמצעות האופרטור in.


נוכל גם להשתמש בפונקציה tuple כדי להמיר כל רצף לרצף מסוג טאפל


בדוגמה הזאת הפונקציה tuple הפכה את רשימת המספרים הזוכים בלוטו לטאפל המכיל את אותם ערכים, ואת המחרוזת “Smokin’!” (רצף של 8 אותיות) הפכה לטאפל המכיל את האותיות כערכים נפרדים.
0 תגובות

Comentarios


bottom of page