top of page

המרות


עד עכשיו למדנו על מחרוזות ומספרים והתעסקנו בכל אחד מהם בנפרד. אבל מה אם נרצה לשלב אותם ביחד?שרשור ערכים

הסימן פלוס (+) הוא תלוי הקשר. במידה ונרשום אותו בין שני מספרים – נקבל סכום. בין שתי מחרוזות הוא יבצע פעולת שרשור ויחזיר לנו מחרוזת אחת ארוכה המורכבת משתי המחרוזות צמודות אחת לשנייה.

אבל מה אם נכתוב פלוס בין מספר למחרוזת?


כמו שניתן לראות, ניסיון שרשור של מחרוזת ומספר מחזיר שגיאה. פתרון שכבר ראינו הוא שימוש בפסיק כדי להדפיס כל אחד מהערכים בנפרד. בצורה כזאת אין ממש קשר ביניהם ולכן אין חובה שהם יהיו מאותו טיפוס