top of page

מדריך T-SQL: יציאה ודילוג בתוך לולאות


הדוגמאות בפוסט הזה מתייחסות לבסיס נתונים המבוסס על הסדרה הפופולרית "משחקי הכס" שיצרתי במיוחד עבור המדריך הזה. אם אתם רוצים להוריד אותו בעצמכם או סתם להבין מה זה בכלל אתם יכולים ללחוץ כאן

בפוסט הקודם למדנו מהן לולאות ואיך כותבים אותן. לעיתים נגדיר לולאה שתרוץ מספר מסוים של פעמים (נניח 100) אבל בפועל נרצה שתרוץ פחות פעמים במידה ותנאי מסוים מתקיים. בפוסט הזה נראה שתי דרכים לבצע זאת.


דילוג באמצעות CONTINUE

לפעמים נרצה לדלג על חזרות מסוימות של הלולאה תוך כדי ריצה. אנחנו יכולים להגדיר את תנאי הדילוג בעזרת הפקודה CONTINUE. במקרה כזה אנחנו מגדירים תנאי לוגי (למשל אם X = Y) וכאשר הוא מתקיים הלולאה "תמשיך" הלאה, כלומר תדלג על מה שמופיע אחרי משפט ה-CONTINUE ותחזור חזרה לראש הלולאה לביצוע ריצה נוספת. הקוד שיופיע לפני משפט ה-CONTINUE יבוצע כרגיל והדילוג יתרחש רק לגבי הקוד שמופיע אחר כך. כדי להדגים את הפעולה, נשתמש בתכנית מהפוסט הקודם. מטרת התכנית הייתה לחשב כמה דמויות בטבלת הדמויות נאמנות לכל בית או קבוצה ולהדפיס הודעה מתאימה עבור כל בית. התכנית נראית כך:


והתוצאה נראית כך: