top of page

קורס SQL מתקדם

תחקור נתונים מתקדם ופתרון אתגרים

אודות הקורס

קורסי SQL בסיסיים מיועדים להצגת יסודות השפה ולימוד התחביר, אך אינם מכסים תרחישים מורכבים יותר שבהם אנו נתקלים ביומיום ולא חושפים את הסטודנטים אל היכולות האנליטיות של השפה.
בקורס ייחודי זה נתמקד בדיוק בנקודות האלה - פיתרון של בעיות "מהעולם האמיתי", תרחישים נפוצים ושאילתות מורכבות המבוססות על שאלות מראיונות עבודה. בנוסף נציג יכולות מתקדמות יותר של השפה אשר מאפשרות ניתוח נתונים טוב יותר (ובדרך כלל לא מקבלות התייחסות בקורסי SQL השונים) כגון פונקציות חלון, CTEs, שאילתות רקורסיביות, יצירת טבלאות ציר ועוד.
כל טכניקה הנלמדת בקורס מקבלת חיזוק באמצעות תרגול רב על מסדי נתונים שונים.
פלטפורמות רלוונטיות:  SQL Server, Oracle

קהל היעד

קורס זה מיועד בעיקר לאנליסטים, אנשי IT, למנהלי בסיסי נתונים (DBA), מפתחים, אנשי BI, בודקי תוכנה (QA), אנשי שיווק ואנשי מקצוע נוספים אשר עובדים מול בסיסי נתונים באופן שוטף.

בזכות אופי השאלות והטכניקות הנלמדות בו, קורס זה מהווה הכנה מצוינת לקראת ראיונות עבודה טכניים ב- SQL.

יעדי הקורס

 • ביצוע ניתוחים אנליטיים באמצעות פונקציות חלון.

 • הצגת מגמות לאורך ציר זמן (Time Series Analysis).

 • אימוץ גישה "תכנותית" בפתרון בעיות מתקדמות ע"י כתיבת שאילתות ב"שלבים" (steps).

 • טכניקות מתקדמות לטיפול במידע "מלוכלך" וביצוע טרנספורמציות על נתונים.

 • שימוש בשאילתות רקורסיביות לפתרון בעיות.

הקורס מתמקד בנושאים מתקדמים וטכניקות אנליטיות ב-SQL ולכן שליטה טובה ביסודות השפה היא תנאי הכרחי להשתתפות בקורס. ניסיון מעשי בכתיבת SQL בסביבה תפעולית מהווה יתרון אך לא הכרחי.

דרישות קדם

סילבוס 

פונקציות אנליטיות (Window Functions)

 • פונקציות דירוג

 • ניתוח נתונים על ציר זמן (Time Series Analysis)

 • שימוש מתקדם בפונקציות סטטיסטיות

  • רווח מצטבר

  • ממוצע "מתגלגל"

  • הקבצות מותנות
    

שימוש ב-Common Table Expressions

 • מבוא ל-CTEs

 • שימושים פשוטים

 • תת שאילתות מול CTEs

 • פירוק בעיות מורכבות למספר צעדים קריאים

 • טיפים ושיטות עבודה מומלצות

שימוש מתקדם בפונקציות סקלריות

 • חיפוש תבניות טקסט מורכבות

 • איתור ערכים מספריים במחרוזות

 • איתור חלקים מתוך מחרוזות באופן דינמי

 • קינון פונקציות בתרחישים מורכבים

 • המרות מורכבות ושינויי פורמט בתאריכים ומספרים

 • שליפת מקטעים מתוך טבלאות בעזרת OFFSET ו-FETCH

טבלאות ציר

 • למה לעשות PIVOT ב-SQL?

 • מבנה שאילתת PIVOT

 • ריבוי צירים, סינונים ומיונים

 • המרת טבלאות לפורמט Tabular עם שאילתות UNPIVOT

 • פיבוט דינמי

שאילתות רקורסיביות

 • מהי רקורסיה

 • מבנה שאילתה רקורסיבית

 • יצירת לולאות

 • עבודה עם נתונים היררכיים

 

יעילות ריצה

 • סדר כתיבה מול סדר הרצה

 • אינדקסים

 • הצגה והבנה של תכניות פעולה

 • חיבור טבלאות

bottom of page