top of page

קורס SQL בסיסי

תחקור ועיבוד נתונים

אודות הקורס

שפת ה Structured Query Language – SQL היא אחת משפות המחשוב הפופולריות בעולם
ומאפשרת תשאול ותחקור נתונים הממוקמים במסדי נתונים יחסיים (מערכות RDBMS).
קורס זה מהווה מבוא מצוין לתחום מסדי הנתונים ובנוסף לרקע התיאורטי, מעניק לבוגריו את הידע הנדרש לכתיבת שאילתות SQL פשוטות ומורכבות.
הקורס מתעמק, בין היתר, באחזור מידע, יצירת עמודות חישוביות, סינון ומיון נתונים, טרנספורמציות של נתונים, שימוש בפונקציות ושילוב נתונים מטבלאות שונות.
פלטפורמות רלוונטיות:  SQL Server, Oracle, Postgresql, Mysql.

קהל היעד

 • מנהלי בסיסי נתונים, כותבי קוד, מפתחי BI, אנשי QA, אנליסטים, ואנשי מקצוע נוספים אשר מתוקף תפקידם נעזרים בנתונים כדי לקבל החלטות.

 • עובדים המעוניינים להכיר את תחום מסדי הנתונים טוב יותר.

 • משתמשי אקסל המעוניינים להתייעל באמצעות גישה ישירה לנתוני הארגון.

יעדי הקורס

 • כתיבת שאילתות למטרת חילוץ  נתונים ממסדי נתונים. 

 • ביצוע סינון ומיון של נתונים בטכניקות שונות.

 • ביצוע חישובים ומניפולציות על נתונים מסוגים שונים.

 • שימוש בפונקציות סקלריות ופונקציות סטטיסטיות.

 • שילוב נתונים ממספר טבלאות ע"י פקודת ה JOIN.

 • בניית שאילתות מורכבות ע"י שימוש בתתי שאילתות.

לא קיימות דרישות קדם לקורס זה. הקורס מיועד למתחילים בעולם בסיסי הנתונים
ולכן אינו מתבסס על ידע קודם. עם זאת, ידע קודם בעבודה עם נתונים והיכרות בסיסית
עם אקסל או אפליקציה מבוססת גליונות אחרת מהווים יתרון ויקלו על הלמידה.

דרישות קדם

סילבוס

מבוא

 • התפתחות תחום מסדי הנתונים

 • מושגים חשובים

 • מבוא לשפת ה-SQL

 • הכרת סביבת העבודה

שאילתות בסיסיות עם הפקודה SELECT

 • אחזור נתונים באמצעות פקודת SELECT

 • מיקוד השאילתה לעמודות מסוימות

 • יצירת עמודות מחושבות.

 • שרשור ערכים

 • הגדרת כינויים לעמודות.

 • הצגת ערכים באופן ייחודי.

סינון רשומות

 • אופרטורים פשוטים

 • אופרטורים מורכבים

 • הגדרת שאילתות עם תנאים מרובים

 • סינון או מציאה של ערכים חסרים

 • תרשימים וגרפים

מיון רשומות

 • מיון נתונים בסדר עולה / יורד.

 • הגדרת מיון מורכב לפי יותר מעמודה אחת.

 • מיון באמצעות כינויים.

 • מיון באמצעות מספרי עמודות.

טרנספורמציות נתונים עם פונקציות סקלריות

 • טרנספורמציות טקסט (מחרוזות).

 • עיגול מספרים.

 • חישובים תאריכיים.

 • המרות נתונים

 • פונקציות התנייה

 

סטטיסטיקה והקבצות

 • פונקציות סטטיסטיות

 • הקבצות נתונים

 • סינון קבוצות

חיבור טבלאות

 • הצגת נתונים משתי טבלאות

 • כינויי טבלאות

 • חיבור 3 טבלאות או יותר

 • ביצוע חיבור באמצעות שני סוגי תחביר

 • חיבור טבלאות "פנימי" (Inner) מול חיבור חיצוני (Outer)

 • חיבור טבלאות עם עצמן (Self JOIN)

תתי שאילתות

 • כתיבת תתי שאילתות בסיסיות

 • שילוב מספר תתי שאילתות

 • אופרטורים ייעודיים

 • שילוב תתי שאילתות המתבססות על טבלאות שונות
   

שימוש ב- SET OPERATORS

 • UNION / UNION ALL

 • EXCEPT

 • INTERSECT

 • תנאים לחיבור טבלאות

 • מברי שימוש נפוצים
   

עבודה עם VIEWS

 • יצירת VIEWS

 • עדכון ומחיקת VIEWS

 • יתרונות ומגבלות

bottom of page