top of page

קורס אקסל מתקדם

טכניקות ושיטות עבודה מתקדמות עם אקסל

אודות הקורס

אקסל הוא כלי העבודה הדיגיטלי הנפוץ ביותר בעולם. כמעט כל אדם המבצע עבודה מול מחשב משתמש באקסל ברמה כזו או אחרת. במקרים מסוימים, ידע מינימלי מספיק לעבודה אותה מבצעים, למשל תיעוד אירועים פשוט בטבלה, ניהול רשימת מלאי, סכימה פשוטה של עמודות וכו'.
בהרבה מקרים אחרים, המטלות מורכבות יותר, ונדרשת הבנה טובה יותר של הכלי כדי לבצע אותה בצורה יעילה. רוב האנשים שעובדים עם אקסל באופן יומיומי אינם מודעים או לא מכירים את רוב היכולות שלה.

קורס זה מוקדש רובו ככולו ללימוד תכונות מתקדמות של אקסל, כמו גם חידוד וייעול תכונות בסיסיות ומוכרות יותר, על מנת לאפשר למשתמשי אקסל בכל הרמות לשפר את עבודתם הנוכחית, וגם להוסיף כלים חדשים ל"ארגז הכלים האקסלי" שלהם. הקורס מכיל גם טיפים ו-Best Practices בתחומים שונים כגון חישובים, כתיבת נוסחאות, טבלאות ציר ועוד.

קהל היעד

 • משתמשי אקסל בכל הרמות המעוניינים לשפר ולייעל את עבודתם עם הכלי.

 • משתמשים המעוניינים ללמוד מיומנויות חדשות, להיחשף ליכולות מתקדמות ולמתוח את "גבולות הגזרה" של מה שהם מסוגלים להפיק מעבודתם באקסל.

יעדי הקורס

במהלך הקורס ירכשו המשתתפים את המיומנויות הבאות:

 • שליטה מתקדמת בעיצוב מותנה אשר תאפשר להם להציג או להדגיש מידע בצורה מעניינת ומתוחכמת יותר.

 • עבודה יעילה יותר מול כמויות גדולות של נתונים ע"י שימוש בטכניקות מתקדמות לסינון ומיון מידע.

 • יכולות ארגון טובות יותר ע"י שימוש בטבלאות נתונים (Data Tables), הקבצות, סיכומי ביניים

 • טיוב נתונים מתקדם ע"י ביצוע חישובים מורכבים על מספרים, טקסטים ותאריכים.

 • שימוש במערכים דינמיים כדי לייצר התנהגויות מורכבות ודו"חות מתקדמים שעד לאחרונה היו קשים מאוד או אפילו בלתי אפשריים לביצוע.

 • שימושים מתקדמים וניצול תכונות נוספות של טבלאות ציר.

 • שיפור אבטחת הקבצים בעזרת נעילות מקומיות וכלליות.

קורס זה הינו קורס מתקדם בעבודה בסביבת אקסל, כך שעל  משתתפי הקורס להגיע עם ידע בסיסי וניסיון מסויים בעבודה שוטפת עם אקסל (לדוגמא, הכרות עם טבלאות ציר והפונקציה VLOOKUP).

דרישות קדם

סילבוס

עיצוב מותנה

 • מפות חום

 • עיצוב מותנה מבוסס נוסחה

 • הגדרת עיצוב מותנה על תאים שונים מהתאים הנבדקים.
   

מיון וסינון - טכניקות מתקדמות

 • מיון שניוני (Secondary Sorting)

 • מיון מותאם אישית לפי רשימה

 • מיון עמודות

 • סינון מתקדם באמצעות פקד Advanced

נוסחאות באקסל

 • עמודות לוגיות

 • עיבוד טקסט

 • ביצוע עיבודים וחישובים על תאריכים וזמן

 • המרות ערכי מידות

 • פונקציות סטטיסטיות

 • הקבצות לוגיות

 • שימוש ב-VLOOKUP במצבים מורכבים

 • איתור נתונים באמצעות INDEX ו-MATCH
   

נעילות

 • נעילת תאים

 • נעילת מבנה קובץ

 • נעילת קובץ אקסל שלם
   

מערכים דינמיים

 • מהו מערך דינמי?

 • גלישת ערכים

 • יצירת רצפים דינמיים

 • מציאת ערכים ייחודים

 • שליפת תוצאות נבחרות מטבלאות

 • מיון דינמי

 • יצירת טבלאות שכיחות

 • יצירת קישוריות בין תפריטים נפתחים (Dependent Dropdowns)
   

טבלאות ציר - תכונות מתקדמות

 • התאמת ה-Source לנתונים מתעדכנים

 • שימוש ב-Layouts שונים

 • שדות מחושבים

 • הגדרות מתקדמות

 • יצירת קבוצות

 • שימוש בטבלאות ציר ליצירת טבלאות נתונים חדשות

 • פיצול טבלת ציר לטבלאות רבות לפי קטגוריה מוגדרת
   

נושאים נוספים

 • קיצורי מקשים שימושיים

 • יצירת הקבצות (groups)

 • סיכומי ביניים (Subtotals)

 • עבודה עם רשימות מול טבלאות (Data Tables)

 • שימוש ב-Flash Fill

 • יצירת דו"חות דינמיים ו-Dashboards באקסל

bottom of page