top of page

קורס אקסל בסיסי

מבוא מקיף לעבודה עם תוכנת אקסל

אודות הקורס

אקסל, תוכנת גיליון הנתונים הפופולארית בעולם, חוללה מהפכה של ממש בצורה שבה עסקים עובדים עם המידע שלהם ומנתחים אותו ותוך שנים בודדות הפכה למוצר שהוא סטנדרט בכל משרד ומחשב עבודה.

התוכנה מספקת למשתמשים כלים ידידותיים ויעילים לארגון נתונים, לעיבוד ושיפור ההצגה שלהם, לניתוח והפקת תובנות וכמובן יצירת מידע חדש. הקורס מקנה למשתתפים ידע וניסיון במיומנויות בסיסיות באקסל ודואג שירגישו בנוח בעבודה שוטפת בסביבה זו.

קהל היעד

 • משתמשי מחשב מתחילים ומתקדמים כאחד, אשר באים במגע עם נתונים בשגרת היומיום ונדרשים לעבוד או לעבד אותם בצורה כלשהי.

 • עובדים אשר מעוניינים ללמוד להפיק דו"חות כדי לשפר את תהליך קבלת ההחלטות עבורם ו/או עובדים נוספים בארגון.

יעדי הקורס

במהלך הקורס ירכשו המשתתפים את המיומנויות הבאות:

 • הכרת התוכנה וממשק העבודה.

 • עבודה עם נתונים, כולל הזנת נתונים חדשים, עיבוד וארגון נתונים, ביצוע סינונים וניתוחים בסיסיים.

 • שימוש בפונקציות סטטיסטיות ונוסחאות בסיסיות כדי לבצע חישובים שונים על הנתונים.

 • שימוש בכלי התרשימים כדי ליצור תרשימים וגרפים על מנת להציג את הנתונים בצורה ויזואלית ואסתטית.

 • חיבור נתונים מגיליונות שונים בעזרת פונקציית ה-VLOOKUP.

 • יצירת דו"חות וחיתוכים חכמים על הנתונים במהירות באמצעות טבלאות ציר.

לא קיימות דרישות קדם לקורס זה. 

דרישות קדם

סילבוס

מבוא

 • הכרת הממשק של אקסל

 • סוגי ערכים והמרות

 • סוגי הפניות (Cell Refrences)

מיומנויות מפתח

 • מיון נתונים

 • הגדרת פילטרים

 • שימוש באימות נתונים

 • הקפאת צירים

 • עבודה עם שמות טווחים לפישוט וייעול נוסחאות

 • שימוש בכלי ההשלמה האוטומטית של אקסל

 • הוספת אובייקטים ואלמנטים עיצוביים לגיליון (תמונות, צורות, אייקונים, "Smart Art")

 • זיהוי והסרת ערכים כפולים

 • הגדרות הדפסה

 • הוספת Sub-Totals
   

נוסחאות בסיסיות באקסל

 • עבודה עם נוסחאות בסיסיות

 • התניות ולוגיקה באקסל

 • איתור ופתירת שגיאות

 • ביטויים לוגיים

 • פונקציות סטטיסטיות

 • איחוד נתונים מכמה טבלאות שונות באמצעות VLookup
   

עיצוב גיליון

 • שינוי הגדרות עיצוב בסיסיות

 • יצירת תבנית עיצוב לשימוש חוזר

 • עיצוב מותנה
   

טבלאות ציר

 • יצירת טבלאות PIVOT

 • ביצוע ניתוחים בסיסיים

 • שינוי סוגי חישובים

 • שינוי הגדרות של טבלאות ציר

 • שינוי עיצוב ופורמט של הנתונים בטבלה

 • צורות שונות למיון וסינון טבלאות ציר

 • חישובי טבלה (Show Value As)

 • PIVOT Charts
   

תרשימים וגרפים

 • עקרונות מפתח בויזואליזציית נתונים

 • עבודה עם סוגי תרשימים נפוצים

  • גרף עמודות אופקי / אנכי (Bar Chart)

  • תרשים קו / שטח (Line Chart / Area Chart)

  • תרשים עוגה (Pie Chart)

  • היסטוגרמה

  • מפה גיאוגרפית

  • גרף פיזור (Scatter Plot)

  • מפל (Waterfall Chart)

  • משפך (Funnel Chart)

  • מפת חום (Heat Map)

 • שינוי הגדרות עיצוב

 • הוספת אלמנטים שונים לגרף

data people
bottom of page