top of page

קורס ויזואליזציית נתונים בפייתון

שימוש בספריות פייתון ייעודיות להצגה גרפית של נתונים

אודות הקורס

שפת פייתון נחשבת לאחד הכלים המובילים לניתוח ועיבוד נתונים אך לא צריך לעצור כאן. פייתון מכילה מערך מרשים של ספריות ויזואליזציה המאפשרות לנו להציג את הנתונים או התובנות הנובעות מהם בצורה גרפית ומקצועית במקום לייצא את הדאטה לכלי ויזואליזציה נפרד.

הקורס מהווה מבוא רחב לתחום הויזואליזציה ובמסגרתו נראה כיצד להשתמש בפייתון כדי ליצור ויזואליזציות נתונים - החל מגרף בודד ופשוט ועד Dashboards דינמיים המאוחסנים בענן.

בקורס זה נציג את יכולות הויזואליזציה של הספרייה Pandas, המשמשת בדרך כלל לניתוח הנתונים עצמו.
בנוסף, נתעמק ביכולות של שתיים מספריות הויזואליזציה המובילות של פייתון ונראה כיצד לייצר גרפים ותרשימים סטטיסטיים מורכבים, כיצד לערוך אותם וכיצד לעצב ולהתאים אותם לצרכינו.

קהל היעד

הקורס עוסק בויזואליזציית נתונים בסביבת פייתון ולכן מתאים במיוחד ל:

 • סטטיסטיקאים

 • אנליסטים

 • אנשי בינה עסקית

 • מנתחי נתונים אשר כבר מבצעים ניתוח נתונים כלשהו בפייתון ורוצים להפיק יותר מהשפה ו/או לחסוך שימוש בכלים גרפיים נוספים.

יעדי הקורס

מטרת הקורס להקנות למשתתפים את היכולות הבאות:

 • שימוש ב-pandas - ספריית ניתוח הנתונים המרכזית להצגה בסיסית של נתונים.

 • הצגת נתונים מתקדמת על ידי שימוש בספריות ויזואליזציה פופלריות

 • יצירת אפליקציה וובית להנגשת הנתונים והוספת אינטראקטיביות לויזואליזציות

דרישות קדם

לצורך קורס זה נדרשת מהמשתתפים הבנה טובה של יסודות שפת פייתון בכלל והבנה בסיסית של עבודה עם ספריית pandas בפרט, שכן ספרייה זו מהווה את הבסיס עליו תתבצע הכנת הנתונים הראשונית עליהם נבסס את הויזואליזציות עצמן.
הבנה של עקרונות סטטיסטיים ועקרונות ויזואליזציה אינה הכרחית אך מהווה יתרון.

סילבוס

שימוש בספריית Pandas

 • הצורך והיתרונות שבהצגת נתונים ויזואלית

 • יצירת ויזואליזציות בסיסיות בעזרת פונקציית plot

 • היסטוגרמות

 • דיאגרמות פיזור

 • אפשרויות עיצוב ועריכה

ספריית Matplotlib

 • היכרות עם הספרייה

 • יצירת ויזואליזציות מתקדמות

 • אפשרויות עיצוב מתקדמות

ספריית Seaborn

 • היכרות עם הספרייה ויתרונותיה

 • הבדלי תחביר

 • שימוש בספרייה לצורך ייבוא נתונים

 • יצירת גרפים ותרשימים סטטיסטיים מתקדמים

 • הגדרות עיצוביות

 • שימוש בערכות נושא

 • הגדרת פלטות צבעים


יצירת Data App
יצירת אפליקציה וובית אשר תאפשר לנו ולמשתמשי קצה אחרים להציג נתונים דינמיים בצורה חזותית

 • יצירת אפליקציה על שרת מקומי באמצעות ספריית streamlit

 • יצירת אלמנטים גרפיים כגון כותרות, פאנלים, טפסים, כפתורים ועוד.

 • קבלת מידע מהמשתמש במגוון דרכים.

 • שליפת נתונים באופן דינמי והצגתם בצורות גרפיות שונות לפי בקשה.

 • ייצוא נתונים לקבצי אקסל או גרפים כתמונה בלחיצת כפתור.

 • שילוב ויזואליזציות יחד באמצעות אפשרויות עימוד מתקדמות כדי ליצור תצוגת dashboard

 • העלאת האפליקציה לשרת פומבי בענן.

bottom of page